Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus voorziet in de oprichting van een zonale veiligheidsraad.

In dit orgaan wordt systematisch overleg gepleegd tussen de burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de directeur-coördinator van de federale politie. Eén van de opdrachten van de zonale veiligheidsraad is het opstellen van een zonaal veiligheidsplan. Dit strategisch plan wordt opgesteld voor een periode van 6 jaar en het bevat ondermeer de prioritaire opdrachten en doelstellingen voor de politiezone die in de globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd.

"Een samenwerkende politie in evolutie."

Met het nieuw zonaal veiligheidsplan 2020-2025 wil de politiezone een ​stap dichter komen bij de realisatie van de visie 2025 voor onze politiezone en anderzijds als organisatie groeien richting een moderne en professionele politiedienst. Het zonaal veiligheidsplan is het strategisch beleidsplan van de politiezone voor de periode 2020 tot 2025. Het legt de globale beleidsprioriteiten en doelstellingen vast.

Onze visie voor 2025

"Samen met onze partners leveren wij een allesomvattende en kwaliteitsvolle politiezorg waardoor elke inwoner en bezoeker zich altijd en overal veilig in onze politiezone voelen.​"
 
Met deze visie voor ogen willen we vooral de volgende criminaliteitsfenomenen aanpakken:
  • Inbraken in gebouwen 
  • Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 
  • Radicalisme, gewelddadig extremisme, racisme en discriminatie 
  • Cybercrime 
  • Verkeersveiligheid en -leefbaarheid

Lees hier meer over de visie missie en waarden van onze politiezone.