Preventie diefstal met list

Sinds enkele jaren heeft een bijzonder fenomeen zijn intrede gedaan:  ‘diefstal met list'.

Dit is een diefstal (meestal bij senioren) waarbij een persoon zich in de meeste gevallen valselijk uitgeeft voor een politieagent of een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij.  Zo kunnen de daders onrechtmatig de woning binnen dringen en slaan ze hun slag.

Een aantal eenvoudige preventieve maatregelen verminderen het risico op een dergelijk misdrijf aanzienlijk:

  • Vermeld niet op de deurbel dat u alleen woont (bijvoorbeeld “weduwe X”) en vermeld enkel uw familienaam.
  • Laat een ketting op de deur plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en het biedt u de mogelijkheid op een relatief veilige wijze met een persoon die voor de deur staat te praten.
  • Pas op voor “huis-aan-huisverkopers”. Het kunnen dieven zijn.
  • Kijk uit voor onbekende personen die aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat ze in geen geval binnen.
  • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen.
  • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij de telefoon. Wanneer iemand verdacht aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie.  Vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft.
  • Geeft de verdachte agent u een telefoonnummer? Bel dan in geen geval naar dit telefoonnummer. Het kan het nummer van een kompaan zijn.


Mocht u toch nog slachtoffer van een diefstal met list worden, neem dan volgende raadgevingen in acht. 

  • Doe onmiddellijk aangifte van de diefstal.
  • Wanneer waardepapieren en kasbons gestolen zijn, verwittig dan onmiddellijk de bank om ze te blokkeren. Dit belet de daders de buit te verzilveren.
  • Raak niets aan tot de echte politie ter plaatse is.  De dieven kunnen sporen hebben achtergelaten.


De politie stelt een proces-verbaal op en verspreidt de beschrijving van de dader(s) naar de andere politiediensten.

De federale politie beschikt over videobestanden waarop de daders van “diefstal met list” staan. Elke politiedienst kan deze bestanden raadplegen.

De politie heeft aandacht voor slachtofferhulp. U kunt steeds een beroep doen op de dienst slachtofferzorg.

Download de handige affiche met tips ter preventie van diefstal met list.