Missie, visie en waarden

Onze visie voor 2025

Samen met onze partners leveren wij een allesomvattende en kwaliteitsvolle politiezorg waardoor elke inwoner en bezoeker zich altijd en overal veilig in onze politiezone voelen.​
 

Onze missie

De politiezone is een transparante, professionele en moderne organisatie met oog voor samenwerking, cohesie en evolutie. Als onderdeel van de geïntegreerde politie zetten wij ons dagelijks in voor het bestrijden van criminaliteit en overlast, het verbeteren van de leefbaarheid en het verhogen van de verkeersveiligheid.​
 

Onze waarden

 

Rechtvaardig - correct - objectief - respectvol - integer - gemotiveerd - voorbeeldfunctie.

  • ​​Vertrekkend vanuit een rechtvaardige houding als basis, handelen onze medewerkers van ons korps eerlijk en juist.
  • De waarde correct benadrukt de juistheid van ons handelen, conform de vigerende wetten en regelgeving, maar ook met respect voor de deontologische code van de geïntegreerde politie.
  • Het handelen van onze medewerkers wordt gekenmerkt door een objectieve en onpartijdige houding ten aanzien van alle partijen. Niet alleen slachtoffers, burgers, collega’s en partners worden respectvol behandeld, maar ook verdachten die onschuldig blijven tot het bewijs van het tegendeel ongeacht hun ras, geslacht of overtuiging.
  • Ook in moeilijke situaties blijven onze medewerkers van de politiezone integer, m.a.w. eerlijk en betrouwbaar.
  • Onze medewerkers zijn gemotiveerd en vervullen een voorbeeldfunctie in het uitdragen van de bovenstaande waarden die onontbeerlijk zijn om veiligheid en leefbaarheid af te dwingen.